"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Gemeentegids

Om de zoveel jaar brengen we een nieuwe gemeentegids uit. Vanaf dit jaar doen we dat alleen digitaal.

 

De gemeentegids is alleen via een beveiligde pagina te zien.

De kerkenraad heeft besloten om de kerkbladen, de gemeentegids en de foto's niet zondermeer te publiceren via de website van de Kerk, dit in verband met de wet op de privacy.

Belangstellenden kunnen de gebruikersnaam en wachtwoord opvragen via mawi@hccnet.nl.

Via onderstaande link kunt u de Gemeentegids van april 2021 bekijken.

Op deze pagina kunt u altijd de nieuwste versie downloaden. Het gemeentegids is in het Adobe Acrobat (pdf) formaat verkrijgbaar.