"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Hartelijk welkom bij de Sionskerk van Mariënberg

"Dient de HERE met vreugde" Psalm 100:2"

Tussen eikenbos en maïsvelden staat de Gereformeerde SionsKerk van Mariënberg. Geen groot gebouw, maar een vriendelijk ogend kerkje, opgetrokken uit lichte steen. Thuisbasis van zo'n 360 gemeenteleden uit Beerzerveld, Beerze, Diffelen en Mariënberg. Uitvalsbasis voor vakantiegasten, die zijn neergestreken op een van de campings in de omgeving. Op zondag komen we bij elkaar, om samen te zingen, om samen naar het woord van God te luisteren. U bent van harte welkom om eens een dienst met ons mee te maken.

Wat geloven wij?

Het kerkgebouw vertelt ons al iets over hetgeen wij geloven. Boven het voorportaal zien we, in glas-en-lood uitgevoerd, de Davidsster. Die herinnert ons aan Gods liefde voor de mensen; Hij gaat met hen een verbintenis aan. Daarover lezen we in het boek, dat de basis vormt van ons geloof: de bijbel. Helemaal in de nok, boven de klokkentoren, zien we een vis. De letters van het oud-Griekse woord voor vis - ICHTHUS - verwijzen naar Jezus Christus, de levende Heer die wij willen volgen. Daarom staat dit symbool, deze vis, bovenop de Gereformeerde Kerk van Mariënberg. Sinds het jaar 2000 beschikken we over een beleidsplan en de opbouw van ons kerkenwerk waar we heel erg trots op zijn.

Uitleg Sionskerk

De architect van de Gereformeerde Kerk te Mariënberg (dhr. Eldering) heeft ooit eens verteld dat de Davidsster/Jodenster ook ‘Sionsster’ werd genoemd. En juist die naam Sion onderstreept de betekenis van het zespuntige symbool. Oorspronkelijk werd de naam Sion gegeven aan een heuvel in Jeruzalem (2 Sam.5:7). Later werd Sion de naam voor de Tempelberg en in deze zin komt de naam in de Psalmen veelvuldig voor. God heeft Sion uitgekozen om te dienen als Zijn woonplaats (tempel). Sion is de plaats waar God en Zijn volk elkaar ontmoeten (vgl. Sionsster) en van waaruit het heil van God in volle overvloed naar alle zijden (vlg. punten Sionsster) over de aarde verspreid moet worden.

De naam ‘Sion’ heeft een rijke betekenis:
- Plaats waar God en mens elkaar ontmoeten. (zondagse eredienst)
- Verwijzing naar het hemels Jeruzalem. (onze hoop en toekomstverwachting)
- Plaats van waaruit het heil van God verkondigd wordt. (onze opdracht: evangelisatie en zending)
- Iedereen is welkom (zie Psalm 87). Burgerrecht van het oude Sion kreeg je door geboorte, maar het burgerrecht van het nieuwe Sion krijg je door geloof in Jezus Christus. En dat geldt voor iedereen!
Dit is de reden dat wij – verwijzend naar de Sionsster en de betekenis van Sion in de bijbel – onze kerk de naam ‘Sionskerk’ geven.

Hoe kunt u ons bereiken?

De Gereformeerde SionsKerk is gevestigd aan de Oudeweg 22 te Mariënberg, in de Overijsselse gemeente Hardenberg. De aanvangstijden van de diensten zijn: 09.30 uur en 19.00 uur De 2e dienst van iedere zondag en de 2e feestdagdiensten (2e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Nieuwjaarsdag) zijn gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente van Beerzerveld en worden wisselend in beide kerken gehouden. Bid- en dankdag: om 08.45 uur dienst in Hervormde of Gereformeerde kerk m.m.v. de kinderen van de basisscholen; om 19.30 uur dienst in de Gereformeerde kerk en Hervormde kerk.

Nieuws

Kerkomroep

Vanaf zondag 4 september 2011 is het mogelijk om thuis de kerkdiensten rechtstreeks te bekijken en te beluisteren via internet. Het enige wat u nodig hebt is een computer met internetverbinding. U kunt inloggen op http://www.kerkomroep.nl . De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Het kost u niets, de kerk betaalt!