"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Hartelijk welkom bij de Sionskerk van Mariënberg

Wij zijn trots u onze website te tonen. Hiernaast ziet u de onderwerpen die wij u willen presenteren.Wij proberen de site geregeld te verversen. Laat u niet weerhouden om de pagina's te bezoeken.

Corona Maatregelen betreffende kerkdiensten

Als kerkenraad zijn we van mening dat wij als kerk ook onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen als het gaat om het terug dringen van het virus. Wij hebben dan ook besloten om vanaf heden, tot zolang het nodig is alle diensten digitaal uit te zenden en niet fysiek bij te wonen. Hoe jammer we dit ook vinden. We wensen u, ondanks deze maatregel, Gods zegen voor 2021.

Sleuteloverdracht kosters

Voor de opvolging van onze koster Ally Olsman hebben wij de volgende personen bereid gevon-den om dit in te vullen en wel op deze wijze voor deeltijd koster zondags : Wim Schlepers, Freerk Timmer, Johan Woelde-rink, Gert Jaspers. Reserve voor de zomer: Hendrie Lohuis.
Voor deeltijd beheerder Wingerd (door de weeks): Fam. J.Hans, Fam. H.v/d Schuur, Fam. G.Wind, Fam. E.Wittenberg.
Wij zijn al deze kerkleden zeer erkentelijk, dat ze op vrijwillige basis hier invulling aan willen geven. PS. : In elke uitgave van de Kerkwijzer komen de namen te staan, wie er als koster en beheerder dienst hebben met hun telefoonnummers.
ZIE OOK DE FOTO PAGINA VOOR MEER FOTO'S.

Nieuws

Kerkomroep

Vanaf zondag 4 september 2011 is het mogelijk om thuis de kerkdiensten rechtstreeks te bekijken en te beluisteren via internet. Het enige wat u nodig hebt is een computer met internetverbinding. U kunt inloggen op Kerkomroep . De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Het kost u niets, de kerk betaalt!